Низове


В тази публикация ще разгледаме низовете в Elixir. Тъй като низовете представляват двоични структури, ще е добре да прочетете първо за тях. Всички операции, свързани с binaries, които разгледахме, могат да бъдат приложени и върху стрингове.

[...]


Основни типове


Да си говорим какви типове предлага даден език не е много интересно, но пък е нужно да знаем с какво разполагаме. Ще се опитаме да ви представим някои от типовете набързо, за да можем да продължим с по-интересни неща. Списъци, речници, структури и низове ще разгледаме по-подробно в следващи публикации, но ще ги споменем и тук.

[...]


Модули и функции


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите групират множество функции. Често тези функции са логически свързани и името на модула отразява това. Например функциите в модула List работят със списъци, а тези дефинирани в модула String, оперират над низове.

[...]


Инструментът Mix. Създаване и тестване на проект


Заедно с elixir, elixirc и iex при инсталацията на Elixir получаваме и mix. Това е инструмент, който автоматизира и улеснява работата ни за:

  • създаване на приложение/библиотека
  • компилиране

[...]