Получаване и изпращане на домашни


За домашните в курса Функционално програмиране с Elixir се използва Github Classroom. Използвайки тази платформа, за да получите и предадете домашно, трябва да направите следните стъпки:

  • Да имате профил в Github.

[...]


Защо да учим и използваме Elixir?


Това е блог пост към първата лекция1 от курса Функционално програмиране с Elixir, провеждан във ФМИ през летния семестър на 2018/2019 година. В него ще отговорим на въпроса защо бихте учили и използвали Elixir. Но първо малко предистория.

Erlang

[...]


Процеси и OTP : GenServer


Какво е OTP?

Всъщност е много неща. От една страна OTP е платформата с която се разпространява Erlang. Версиите на Erlang са версии на OTP. Когато си

[...]