Инструментът Mix. Създаване и тестване на проект


Заедно с elixir, elixirc и iex при инсталацията на Elixir получаваме и mix. Това е инструмент, който автоматизира и улеснява работата ни за:

  • създаване на приложение/библиотека
  • компилиране
  • тестване
  • управление на dependencies

[...]


Защо да учим и използваме Elixir?


Това е статия към първата лекция от курса Функционално програмиране с Elixir, провеждан във ФМИ през летния семестър на 2017/2018 година. В нея ще отговорим на въпроса защо бихте учили и използвали Elixir, но нека първо малко предистория.

Erlang

Erlang е функционален език, разработен в средата на 80-те години от Ериксон, с цел писане на телеком програми. Въпреки, че мотивацията за създаването му е водена от спецификата на сферата на телекомуникациите, Erlang не е специлизиран само за тази област. Eдна от по-рядко споменаваните причини[1] за създаването му е желанието да се заменят използваните дотогава специализиран хардуер и софтуер (включително и операционна система). Erlang няма експлицитна поддръжка за програмиране на телефони или каквото и да е било друго телеком оборудване. Няма и изисквания за специален хардуер и операционна система. Вместо това езикът предлага решения за техническите изисквания и проблеми, срещани при създаването на подобен тип софтуер:

  • Конкурентност

[...]