Задача 2

Задачата е за общо 15 точки.

Крайният срок за предаване е 23:59 на 04.06.2018 г.

[...]