Обобщение на курса

Тук можете да намерите обща информация за курса.

Ресурси

Линк към блога ни: http://blog.elixir-lang.bg

Линк към Facebook групата ни: https://www.facebook.com/groups/636900123169076/

Линк към GitHub организацията ни: https://github.com/ElixirCourse

Можете да задавате въпроси на имейла: course@elixir-lang.bg

Имаме Discord Server: https://discord.gg/EZx7y67

Теми

1. Защо Elixir?

2. Модули, функции и инструментът Mix

3. Типове и съпоставяне на образци и управляващи оператори

4. Списъци и речници

5. Тестване в Elixir

6. Модулите Stream и Enum

7. Низове (strings) и двоични структури (binaries)

8. Конкурентно програмиране I : Tasks/Agents

9. Структури, протоколи и вградени протоколи

10. Грешки и вход-изход

11. Конкурентно програмиране II : Процеси

12. Тип-спецификации и поведения

13. OTP I : GenServer, Supervisor и Application

14. Метапрограмиране