Обобщение на курса

Тук можете да намерите обща информация за курса.

Ресурси

Линк към блога ни: http://blog.elixir-lang.bg

Линк към Facebook групата ни: https://www.facebook.com/groups/636900123169076/

Линк към GitHub организацията ни: https://github.com/ElixirCourse

Можете да задавате въпроси на имейла: course@elixir-lang.bg

Имаме Discord Server: https://discord.gg/EZx7y67

Провеждане

  • Първата лекция на курса Функционално програмиране с Elixir ще се проведе в сряда, 22.02.2023 г., от 19:00 ч. в зала 200.
  • Занятията ще се провеждат всеки понеделник (зала 101) и сряда (зала 200) от 19:00 до 21:00.

Оценяване

  • Оценката се образува от домашни през семестъра и защита на проект през сесията.
  • Използваме Github Classroom за предаване на домашни и проекти.
  • Няма тестове, писмен или теоретичен изпит.

Теми

1. Защо Elixir?

2. Модули, функции и Mix

3. Tипове и основни конструкции

4. Структури и протоколи

5. Низове и binaries

6. Увод в конкурентно програмиране с Elixir. Процеси, комуникация между процеси и връзки между процеси

7. Конкуректно програмиране с Elixir. Task и Agent

8. Конкурентно програмиране с Elixir. Поведението GenServer

9. Конкуретно прогрмиране с Elixir. Поведенията Supervisor и Application

10. Разглеждане на проект с GenServer, Supervisor и Application

  • Няма презентация.
  • Лекцията протече под формата на разглеждане на реализиран малък проект и дискусия върху него с присъстващите.
  • код

11. Грешки, работа с грешки и IO

12 и 13. Метапрограмиране I. Метапрограмиране II

14. ETS

15. Дистрибутиран Elixir I