Обобщение на курса

Тук можете да намерите обща информация за курса.

Ресурси

Линк към блога ни: http://blog.elixir-lang.bg

Линк към Facebook групата ни: https://www.facebook.com/groups/636900123169076/

Линк към GitHub организацията ни: https://github.com/ElixirCourse

Можете да задавате въпроси на имейла: course@elixir-lang.bg

Теми

1. Защо Elixir?

2. Модули, функции, рекурсия и инструментът Mix

3. Типове и съпоставяне на образци. Управляващи оператори/Управляващи конструкции/Конструкции за управление

4. Списъци и речници

5. Тестване в Elixir

6. Модулите Stream и Enum

7. Низове (strings), символни списъци (char lists) и битови масиви (bit strings)

8. Конкурентно програмиране 1 - Tasks/Agents

9. Структури, протоколи и вградени протоколи