Трето домашно

Третото домашно на курса “Функционално програмиране с Elixir” може да получите от този Github Classroom линк. За да може да получите и предадете домашно, трябва да имате профил в Github

Инструкции за работа с Github и предаване на домашното може да получите на този линк.

Кодът, който се намира в main клона при изтичане на крайния срок е кодът, който ще бъде оценяван.

Разяснения

Моля следете Discord сървъра на курса. В него могат да бъдат бъдат публикувани разяснения по домашното или някои поправки по условието, ако се открие грешка.

Линк към сървъра може да намерите тук: https://elixir-lang.bg/posts/summary

Краен срок

Времето за написване на домашното е 1 месец. Крайният срок за предаване на домашното е 23.05.2023 г. 23:59 ч.. След изтичането на този срок правата Ви за писане в хранилището биват автоматично отнети.