Второ домашно

Второто домашно на курса “Функционално програмиране с Elixir” може да получите от този Github Classroom линк. За да може да получите и предадете домашно, трябва да имате профил в Github

Инструкции за работа с Github и предаване на домашното може да получите на този линк.

Кодът, който се намира в main клона при изтичане на крайния срок е кодът, който ще бъде оценяван.

Краен срок

Крайният срок за предаване на домашното е 12.04.2023 г. 23:59 ч.. След изтичането на този срок правата Ви за писане в хранилището биват автоматично отнети.