Meta-програмиране в Elixir част 2


Последно се запознахме с AST-то на Elixir, видяхме как прилича на LISP и как да боравим с него. Научихме се да използваме quote и unquote. Обърнахме операциите плюс и умножение с минус и деление. Накрая си написахме наша версия на while цикъл.

Какво ще правим във втората част за метапрограмиране?

[...]


Meta-програмиране в Elixir част 1


Какво всъщност е мета програмиране? Накратко, това е възможноста да пишем код, който пише код. Тъй като това е една от онези дефиниции, който не успяват много успешно да обяснят за какво точно става въпрос, нека да видим няколко примера за приложения на мета програмирането.

Автоматизирано създаване на функции

[...]


Процеси и OTP : Задачи


Последната тема (засега) за процеси. Задачите са процеси, които правят главно едно действие и не комуникират с други процеси, освен когато свършат работата си. Тогава пращат съобщение на този процес, който е причинил тяхното създаване.

[...]


Процеси и OTP : Application


Application е още едно поведение, което идва с OTP. Трите поведения - GenServer, Supervisor и Application са свързани. Обикновено създаваме Application, който идва със свое дърво от Supervisor-и, което както казахме в предишната статия, има за листа

[...]