Процеси и OTP : Задачи


Последната тема (засега) за процеси. Задачите са процеси, които правят главно едно действие и не комуникират с други процеси, освен когато свършат работата си. Тогава пращат съобщение на този процес, който е причинил тяхното създаване.

[...]


Процеси и OTP : Application


Application е още едно поведение, което идва с OTP. Трите поведения - GenServer, Supervisor и Application са свързани. Обикновено създаваме Application, който идва със свое дърво от Supervisor-и, което както казахме в предишната статия, има за листа

[...]


Процеси и OTP : Supervisor


Продължаваме с друго поведение идващо от OTP - supervisor и неговата Elixir-ска обвивка - Supervisor.

Какво е Supervisor?

[...]


Процеси и OTP : GenServer


Какво е OTP?

Всъщност е много неща. От една страна OTP е платформата с която се разпространява Erlang. Версиите на Erlang са версии на OTP. Когато си

[...]