Процеси и OTP : Задачи


Последната тема (засега) за процеси. Задачите са процеси, които правят главно едно действие и не комуникират с други процеси, освен когато свършат работата си. Тогава пращат съобщение на този процес, който е причинил тяхното създаване.

[...]


Процеси и OTP : Application


Application е още едно поведение, което идва с OTP. Трите поведения - GenServer, Supervisor и Application са свързани. Обикновено създаваме Application, който идва със свое дърво от Supervisor-и, което както казахме в предишната статия, има за листа

[...]


Процеси и OTP : Supervisor


Продължаваме с друго поведение идващо от OTP - supervisor и неговата Elixir-ска обвивка - Supervisor.

Какво е Supervisor?

[...]


Тип-спецификации и поведения


Преди да говорим за OTP и мета-програмиране е добре да споменем една интересна нотация, идваща от Erlang. Това е дефиницията на тип-спецификациите и защо са полезни. Част от тази спецификация са поведенията, които са ползвани доста в някои OTP

[...]