Meta-програмиране в Elixir част 1


Какво всъщност е мета програмиране? Накратко, това е възможноста да пишем код, който пише код. Тъй като това е една от онези дефиниции, който не успяват много успешно да обяснят за какво точно става въпрос, нека да видим няколко примера за приложения на мета програмирането.

Автоматизирано създаване на функции

[...]


Списъци и потоци


Един от най-често ползваните типове в Еликсир е списъкът и затова е важно да можем да работим ефективно с него. В езика има доста инструменти за работа със списъци и потоци (списъци, които се генерират при поискване) и е много важно да знаем как да работим ефективно с тях. Нека да видим как става това.

[...]


Модули, функции и рекурсия


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите просто групират множество функции, като обикновенно идеята е функциите в даден модул да извършват някаква обща работа. Например функциите в модула List предоставят различни операции със списъци, а в стандартния модул String, операции с низове.

Така и когато ние пишем програма на Elixir ще разбиваме функционалността на функции и ще ги групираме в модули.

[...]