Meta-програмиране в Elixir част 2


Последно се запознахме с AST-то на Elixir, видяхме как прилича на LISP и как да боравим с него. Научихме се да използваме quote и unquote. Обърнахме операциите плюс и умножение с минус и деление. Накрая си написахме наша версия на while цикъл.

Какво ще правим във втората част за метапрограмиране?

[...]