Списъци


Вече разгледахме основните типове като числа и атоми, разгледахме и речниците, време е да разгледаме още един тип в Elixir, който представлява поредица от данни. Това е списъкът (list).

Какво представляват списъците

[...]


Модулите Enum и Stream


В един функционален език кодът е поредица от трансформации на стойности. Една функция бива извиквана върху резултата от друга и така докато не се получи желаният краен резултат.

Когато работим с колекции от данни, често искаме дадена функция да се приложи на всички елементи на колекция и да се получи нова колекция,

[...]