Списъци и потоци


Един от най-често ползваните типове в Еликсир е списъкът и затова е важно да можем да работим ефективно с него. В езика има доста инструменти за работа със списъци и потоци (списъци, които се генерират при поискване) и е много важно да знаем как да работим ефективно с тях. Нека да видим как става това.

[...]


Протоколи


Протоколите са начин за постигане на полиморфизъм в Elixir. Те ни предоставят механизъм, чрез който вече съществуващо поведение може да се имплементира за нов тип от данни. Използвайки протоколи можем да си построим библиотека, която да бъде разширена от този, който я ползва.

[...]


Речници и структури


Отново ще си говорим за структури от данни и модулите около тях. В Elixir за асоциативен списък, речник или ключ-стойност структура могат да се използват няколко неща. Поради развитието на Erlang и на Elixir някои от тях отпаднаха като предпочитани опции и в момента се използват Map-ове.

[...]


Низове


В тази статия ще разгледаме низовете в Elixir. Тъй като низовете представляват binary структури, ще е добре да прочетете статията Binaries преди тази. Всички операции свързани с binaries, които разгледахме, могат да бъдат приложени и върху стрингове.

[...]