Грешки и Вход-Изход


Видяхме какво представлява Elixir вътре в процесите. Имаме някаква идея какво представлява Elixir като множество комуникиращи си процеси (ще разберем повече в следващата публикация). Тъй като всяка програма си комуникира по някакъв начин с външния свят ще обърнем внимание на Elixir и в контекста на външния свят.

[...]


Протоколи


Протоколите са начин за постигане на полиморфизъм в Elixir. Те ни предоставят механизъм, чрез който вече съществуващо поведение може да се имплементира за нов тип от данни. Използвайки протоколи можем да си построим библиотека, която да е възможно да бъде разширявана от този, който я ползва.

[...]


Низове


В тази публикация ще разгледаме низовете в Elixir. Тъй като низовете представляват двоични структури, ще е добре да прочетете първо за тях. Всички операции, свързани с binaries, които разгледахме, могат да бъдат приложени и върху стрингове.

[...]


Структури


С помощта на речниците в Elixir можем да създаваме нещо като свои собствени типове. Това са Map-ове с име и точно определени ключове, които са обвързани с модул, чиито функции обикновено боравят с тях.

Почти всички функции за работа с речници могат да работят със структури, затова е добре да сте запознати с публикацията на тема речници, преди да прочетете тази.

[...]