Структури


С помощта на речниците в Elixir можем да създаваме нещо като свои собствени типове. Това са Map-ове с име и точно определени ключове, които са обвързани с модул, чиито функции обикновено боравят с тях.

Почти всички функции за работа с речници могат да работят със структури, затова е добре да сте запознати с публикацията на тема речници, преди да прочетете тази.

[...]


Конкурентно програмиране : Задачи и Агенти


Elixir и Erlang са известни като конкурентно-ориентирани езици. Специализирани са за програми, които изпълняват множество различни операции по едно и също време. Знаем, че това става с помощта на процесите и досега бяхме съсредоточени в това, какво се случва в един такъв процес.

[...]


Двоични структури (Binaries)


В тази публикация ще се запознаем по-задълбочено с двоичните структури в Elixir, каква е вътрешната им репрезентация, как и за какво са ни полезни.

Конструкция

[...]


Модулите Enum и Stream


В един функционален език кодът е поредица от трансформации на стойности. Една функция бива извиквана върху резултата от друга и така докато не се получи желаният краен резултат.

Когато работим с колекции от данни, често искаме дадена функция да се приложи на всички елементи на колекция и да се получи нова колекция,

[...]