Meta-програмиране в Elixir част 1


Какво всъщност е мета програмиране? Накратко, това е възможноста да пишем код, който пише код. Тъй като това е една от онези дефиниции, който не успяват много успешно да обяснят за какво точно става въпрос, нека да видим няколко примера за приложения на мета програмирането.

Автоматизирано създаване на функции

[...]


Процеси и OTP : Задачи


Последната тема (засега) за процеси. Задачите са процеси, които правят главно едно действие и не комуникират с други процеси, освен когато свършат работата си. Тогава пращат съобщение на този процес, който е причинил тяхното създаване.

[...]


Процеси и OTP : Application


Application е още едно поведение, което идва с OTP. Трите поведения - GenServer, Supervisor и Application са свързани. Обикновено създаваме Application, който идва със свое дърво от Supervisor-и, което както казахме в предишната статия, има за листа

[...]


Процеси и OTP : Supervisor


Продължаваме с друго поведение идващо от OTP - supervisor и неговата Elixir-ска обвивка - Supervisor.

Какво е Supervisor?

[...]