Meta-програмиране в Elixir част 2


Последно се запознахме с AST-то на Elixir, видяхме как прилича на LISP и как да боравим с него. Научихме се да използваме quote и unquote. Обърнахме операциите плюс и умножение с минус и деление. Накрая си написахме наша версия на while цикъл.

[...]


Meta-програмиране в Elixir част 1


Какво всъщност е мета програмиране? Накратко, това е възможноста да пишем код, който пише код. Тъй като това е една от онези дефиниции, които не успяват много успешно да обяснят за какво точно става въпрос, нека да видим няколко примера за приложения на мета програмирането.

[...]


Връзки между процеси


В тази статия ще си говорим за създаване на връзки между процеси. Ще видим и как да наблюдаваме процеси, както и как да реагираме на грешки в процесите или на завършването на логиката им.

[...]


Устройство и комуникация между процеси


Продължаваме по темата ‘процеси’. След като разгледахме защо и как са се появили в Erlang, как се създават и как си комуникират, сега е време да поговорим за тяхната имплементация и по-подробно да поговорим за комуникацията между тях.

Actor модела и Elixir процесите

[...]