Двоични структури (Binaries)


В тази публикация ще се запознаем по-задълбочено с двоичните структури в Elixir, каква е вътрешната им репрезентация, как и за какво са ни полезни.

Конструкция

[...]


Кортежи и списъци от ключове и стойности


В тази публикация ще разгледаме кортежите (tuples), използвани много често като резултати от извикването на функции.

Ще разгледаме и списъците от кортежи от по два елемента - първият атом, а вторият произволна стойност, които се ползват за опционални, именувани параметри на функции, наречени списъци от ключове и стойности (keyword lists).

[...]


Речници (Maps)


В Elixir за асоциативен списък, речник или ключ-стойност структура могат да се използват няколко типа. Поради развитието на Erlang и на Elixir някои от тях отпаднаха като предпочитани опции и в момента се използват Map-ове.

[...]


Съпоставяне на образци и управляващи оператори


Какво означава ‘функционален език за програмиране’? Има много мнения по въпроса, но почти всеки признава Haskell за функционален език.

Истината е, че има множество от, да ги наречем, симптоми на функционалните езици за програмиране.

[...]