Процеси и състояние


Всеки процес в еликсир изпълнява код, написан на функционален език. Този код е последователен. Самите процеси, обаче, приличат на актьорите в Actor модела. Те са компоненти, които си комуникират чрез съобщения.

[...]


Процеси


В тази статия ще си говорим за основните градивни единици на всяка програма в Elixir - процесите. Досега ги споменавахме на доста места, защото нямаше как да избегнем това. Всъщност процесите в Elixir идват от Erlang. Когато включим и процесите в описанието на езика, за Elixir можем да кажем следното:

[...]


Вход-изход


В тази статия ще се запознаем с функциите, свързани с четене и писане. Ще разгледаме няколко модула от стандартната библиотека, като IO и File.

Изход с IO.puts/2 и IO.write/2

[...]


Грешки


В Elixir, грешките са предназначени за ситуации, които никога не би трябвало да се случат при нормални обстоятелства. Това ще рече - ситуации при които зависим от нещо външно и то спре да работи, зависим от някакви файлове, а тях ги няма, като цяло когато имаме проблем с ресурсите и конфигурацията от които нашата програма зависи.

[...]