Процеси и OTP : Supervisor


Продължаваме с друго поведение идващо от OTP - supervisor и неговата Elixir-ска обвивка - Supervisor.

Какво е Supervisor?

[...]


Процеси и OTP : GenServer


Какво е OTP?

Всъщност е много неща. От една страна OTP е платформата с която се разпространява Erlang. Версиите на Erlang са версии на OTP. Когато си

[...]


Тип-спецификации и поведения


Преди да говорим за OTP и мета-програмиране е добре да споменем една интересна нотация, идваща от Erlang. Това е дефиницията на тип-спецификациите и защо са полезни. Част от тази спецификация са поведенията, които са ползвани доста в някои OTP

[...]


Връзки между процеси


В тази статия ще си говорим за създаване на връзки между процеси. Ще видим и как да наблюдаваме процеси, както и как да реагираме на грешки в процесите или на завършването на логиката им.

[...]