Тип-спецификации и поведения


Преди да говорим за OTP и мета-програмиране е добре да споменем една интересна нотация, идваща от Erlang. Това е дефиницията на тип-спецификациите и защо са полезни. Част от тази спецификация са поведенията, които са ползвани доста в някои OTP

[...]


Връзки между процеси


В тази статия ще си говорим за създаване на връзки между процеси. Ще видим и как да наблюдаваме процеси, както и как да реагираме на грешки в процесите или на завършването на логиката им.

[...]