Връзки между процеси


В тази статия ще си говорим за създаване на връзки между процеси. Ще видим и как да наблюдаваме процеси, както и как да реагираме на грешки в процесите или на завършването на логиката им.

[...]


Устройство и комуникация между процеси


Продължаваме по темата ‘процеси и Elixir’. След като разгледахме защо и как са се появили в Erlang, как се създават и как си комуникират, сега е време да поговорим за тяхната имплементация и по-подробно да поговорим за комуникацията между тях.

[...]


Процеси и състояние


Всеки процес в еликсир изпълнява код, написан на функционален език. Този код е последователен. Самите процеси, обаче, приличат на актьорите в Actor модела. Те са компоненти, които си комуникират чрез съобщения.

[...]


Процеси


В тази статия ще си говорим за основните градивни единици на всяка програма в Elixir - процесите. Досега ги споменавахме на доста места, защото нямаше как да избегнем това. Всъщност процесите в Elixir идват от Erlang. Когато включим и процесите в описанието на езика, за Elixir можем да кажем следното:

[...]