Защита на семестриaлен проект

Дойде време за защита на семестриалните проекти.

Тя ще се проведе в обичайното време на лекцията 19:00 - 21:00 на 8-ми Май. За да оптимизирам процеса моля да изпратите потвърждение, че ще участвате в зашитата на проектите, като изпратите имейл до mail-bot@elixir-lang.bg с относно (Subject) Confirm.

В деня на защитата, по обяд, ще публикуваме статия с разпределение по часове. Ако не сте потвърдили, не се притеснявайте, може да дойдете на защитата, но може да се наложи да изчакате известно време.