Изпит, поправителен


Изпитът ще е на 31-ви Август, зала 013

Трябва да ни предложите проект в email, даже и да сте предлагали преди това. Описанието да е по-детайлно, не едно изречение. Пишете на course@elixir-lang.bg

Ако не искате да си ползвате точките от тази година, ще ви изпитаме на място.