Конкурентно програмиране : Задачи и Агенти


Elixir и Erlang са известни като конкурентно-ориентирани езици. Специализирани са за програми, които изпълняват множество различни операции по едно и също време. Знаем, че това става с помощта на процесите и досега бяхме съсредоточени в това, какво се случва в един такъв процес.

[...]


Низове


В тази публикация ще разгледаме низовете в Elixir. Тъй като низовете представляват двоични структури, ще е добре да прочетете първо за тях. Всички операции свързани с binaries, които разгледахме, могат да бъдат приложени и върху стрингове.

[...]


Двоични структури (Binaries)


В тази публикация ще се запознаем по-задълбочено с двоичните структури в Elixir, как са представени и как и за какво биха могли да са ни полезни.

Конструкция

[...]


Модулите Enum и Stream


В един функционален език кодът е поредица от трансформации на стойности. Една функция бива извиквана върху резултата от друга и така докато не се получи желаният краен резултат.

Когато работим с колекции от данни, често искаме дадена функция да се приложи на всички елементи на колекция и да се получи нова колекция,

[...]