Конкурентно програмиране : Задачи и Агенти


Elixir и Erlang са известни като конкурентно-ориентирани езици. Специализирани са за програми, които изпълняват множество различни операции по едно и също време. Знаем, че това става с помощта на процесите и досега бяхме съсредоточени в това, какво се случва в един такъв процес.

[...]


Двоични структури (Binaries)


В тази публикация ще се запознаем по-задълбочено с двоичните структури в Elixir, каква е вътрешната им репрезентация, как и за какво са ни полезни.

Конструкция

[...]


Модулите Enum и Stream


В един функционален език кодът е поредица от трансформации на стойности. Една функция бива извиквана върху резултата от друга и така докато не се получи желаният краен резултат.

Когато работим с колекции от данни, често искаме дадена функция да се приложи на всички елементи на колекция и да се получи нова колекция,

[...]


Кортежи и списъци от ключове и стойности


В тази публикация ще разгледаме кортежите (tuples), използвани много често като резултати от извикването на функции.

Ще разгледаме и списъците от кортежи от по два елемента - първият атом, а вторият произволна стойност, които се ползват за опционални, именувани параметри на функции, наречени списъци от ключове и стойности (keyword lists).

[...]