Грешки


В Elixir, грешките са предназначени за ситуации, които никога не би трябвало да се случат при нормални обстоятелства. Това ще рече - ситуации при които зависим от нещо външно и то спре да работи, зависим от някакви файлове, а тях ги няма, като цяло когато имаме проблем с ресурсите и конфигурацията от които нашата програма зависи.

[...]


Control Flow


В тази статия ще си говорим за неща, които избягвахме (нарочно) досега. Целият код в предишните статии е без разделяне на логиката от if-ове. Това може би е странно за хора, които за първи път се сблъскват с функционален език, но в Elixir такива конструкции често са ненужни.

[...]