Binaries


Това е първата статия от серия на тема Модули и структури от данни в Elixir. Ще се запознаем по-задълбочено с двоичните структури в Elixir, как са представени и как и за какво биха могли да са ни полезни.

[...]


Модули, функции и рекурсия


Организацията на кода в Elixir става чрез модули. Модулите просто групират множество функции, като обикновенно идеята е функциите в даден модул да извършват някаква обща работа. Например функциите в модула List предоставят различни операции със списъци, а в стандартния модул String, операции с низове.

Така и когато ние пишем програма на Elixir ще разбиваме функционалността на функции и ще ги групираме в модули.

[...]